Ardystio a fframweithiau
Gwybodaeth ar y broses ardystio a sut mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn ardystio drwy sustem Ardystio Prentisiaethau Cymru (ACW).

Beth yw ein rôl mewn ardystio?

Ein rôl ni yw:

 • gwirio tystiolaeth
 • sicrhau ei bod yn cyrraedd y safonau gofynnol
 • argraffu ac anfon tystysgrifau at ddarparwyr dysgu i'w rhoi i brentisiaid.

Rydym yn gwneud hyn trwy wefan Ardystio Prentisiaethau Cymru.

Ardystio Prentisiaethau Cymru (ACW)

Mae'r system hon yn ei gwneud yn bosibl i ddarparwyr hyfforddiant:

 • ymgeisio am dystysgrifau prentisiaeth
 • sicrhau eu bod wedi bodloni holl reolau a gofynion ar gyfer y fframweithiau

Gallwch hefyd weld y canlynol:

 • y gofynion ar gyfer pob fframwaith
 • fframweithiau wedi'u harchifo
 • yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau gyda fframweithiau.

Am wybodaeth bellach ewch i Ardystio Prentisiaethau Arlein (ACW).

Beth y mae angen i ddarparwyr hyfforddiant ei wneud?

Os ydych chi'n ddarparwr hyfforddiant ac yn dymuno cofrestru eich canolfan:

 1. Ewch at wefan Ardystio Prentisiaethau Arlein (ACW).
 2. Cliciwch ar y ddolen ‘Provider: Need to register on ACW?’.
 3. Cwblhewch y dudalen cofrestru canolfan.
 4. Disgwyliwch am e-bost yn cadarnhau oddi wrth Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rhestr wirio fframweithiau

Isod mae tri rhestr gwirio tystiolaeth ar gyfer darparwyr dysgu i'w ddefnyddio wrth ardystio prentisiaethau ar ACW. Maent ar gyfer fframweithiau yn:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel 2 a 3
 • Dysgu a datblygu gofal plant lefel 2 a 3
 • Fframweithiau Proffesiynol lefel 5.

Mae hefyd ddogfen Cwestiynau Cyffredin (FAQ) ar ardystio a'r ddogfen sgiliau trosglwyddadwy ACW.  Mae'r ddogfen sgiliau trosglwyddadwy i brentisiaethau sydd wedi dechrau ar neu ar ol 14 Hydref 2016

Ar wefan Apprenticeship Frameworks online (AFO) gallwch ddod o hyd:

 • Gofynion ar gyfer pob fframwaith
 • Archif o fframweithiau
 • Cadw i fyny â datblygiadau fframwaith.

Y Fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae'r fframweithiau hyn yn cynnig yr hyfforddiant gorau ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gofal plant. Maen nhw hefyd yn cyrraedd Safonau Prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu eu bod:

 • yn cynnwys cymwysterau i wella llythrennedd a rhifedd
 • yn cynorthwyo staff i fod yn broffesiynol a diwallu anghenion pobl sy'n defnyddio gwasanaethau.

Ar gyfer fframweithiau cyfoes a'r wybodaeth ddiweddaraf, ewch Apprenticeship Frameworks online (AFO).

Mwy o fanylion ar ardystio a fframweithiau

System ACW:

E-bost: acw@fisss.org

Ffôn: 0844 326 7565

Ardystio:

E-bost: prentisiaethau@gofalcymdeithasol.cymru

Ffôn: 01745 586850

Fframweithiau:

E-bost: jacky.drysdale@gofalcymdeithsol.cymru

Ffôn: 01745 586855

Diweddarwyd diwethaf: 15 Mawrth 2019