Jump to content
Ydy hwn ymlaen? Technoleg a gwaith cymdeithasol gydag oedolion
Digwyddiad

Ydy hwn ymlaen? Technoleg a gwaith cymdeithasol gydag oedolion

Dyddiad
20 Mawrth 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Gall technoleg fod yn rhan ddefnyddiol o becyn cymorth gweithiwr proffesiynol gwaith cymdeithasol, ond gall fod yn anodd deall sut a pha dechnoleg all ein helpu.

Bydd Aimee Twinberrow, Arweinydd Arloesedd Digidol yn Gofal Cymdeithasol Cymru, yn siarad am ofal wedi’i alluogi gan dechnoleg a gwaith cymdeithasol gydag oedolion.

  • Dysgwch sut y gall technoleg helpu pobl i gyflawni canlyniadau cadarnhaol gydag enghreifftiau o fywyd go iawn.
  • Archwilio rhai o'r heriau y gall gweithwyr proffesiynol gwaith cymdeithasol eu hwynebu wrth ddefnyddio technoleg fel rhan o waith cymdeithasol cydweithredol.
  • Cael mynediad at wybodaeth, adnoddau ac awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i drafod technoleg yn hyderus gyda'r bobl yr ydych yn eu cefnogi.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.