Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Digwyddiad

Y fframwaith cymhwysedd gwybodaeth, cyngor a chymorth

Dyddiad: 20 Mehefin 2022 - 14 Rhagfyr 2022
Lleoliad: Ar-lein
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni wedi gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr awdurdodau lleol i ddatblygu fframwaith cymhwysedd ar gyfer y gweithlu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh).

Bydd y gweithdai misol yn cefnogi gweithrediad y fframwaith cymwyseddau, sy'n nodi’r safonau y dylid eu defnyddio i lywio arfer ar gyfer y rhai sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth, cyngor neu cymorth ar gyfer gofal a chymorth.

Nid yw'r fframwaith yn orfodol ond bwriedir iddo helpu awdurdodau lleol i ddatblygu cymhwysedd eu gweithwyr a chyflawni eu rhwymedigaethau statudol.

Bydd y gweithdai yn gael eu cynnal ar y dyddiadau isod. Cliciwch ar y dyddiad hoffech ei fynychu er mwyn cofrestru eich lle drwy Eventbrite: