Jump to content
Beth mae bod yn weithiwr proffesiynol rheoledig yn y Deyrnas Unedig yn ei olygu?
Digwyddiad

Beth mae bod yn weithiwr proffesiynol rheoledig yn y Deyrnas Unedig yn ei olygu?

Dyddiad
21 Mawrth 2024, 1pm i 2pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Social Work England

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Cynhelir y sesiwn hon gan Social Work England.

Ymunwch ag arweinwyr pedwar rheolydd gwaith cymdeithasol Prydain wrth iddynt drafod eu profiadau cyffredin o reoleiddio gwaith cymdeithasol a sut mae rheoleiddio yn cyfrannu at ymdeimlad cryf o hunaniaeth broffesiynol ar gyfer gwaith cymdeithasol i ddenu, hyfforddi a chadw gweithlu.

Y cyflwynwyr yw:

  • Gofal Cymdeithasol Cymru: David Pritchard, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
  • Social Work England: Colum Conway, Prif Weithredwr
  • Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon: Patricia Higgins, Prif Weithredwr
  • Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban: Laura Lamb, Cyfarwyddwr Dros Dro y Gweithlu, Addysg a Safonau.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.