Jump to content
Unigolion Cyfrifol: gweithdai ar ddatblygu ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau
Digwyddiad

Unigolion Cyfrifol: gweithdai ar ddatblygu ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau

Dyddiad
23 Mawrth 2023 - 28 Mawrth 2023, 9:30am - 4:30pm
Lleoliad
Ar-lein (Zoom), wyneb yn wyneb
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd yr hyfforddiant penodol hwn yn helpu unigolion cyfrifol i:

  • ddeall mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (SSWBA), a’r Ddeddf Rheoleiddio ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (RISCA) wedi effeithio ar ymarfer
  • ddeall sut mae’r newidiadau newid y perthynas gydag oedolion a phlant sydd angen gofal a chymorth
  • ddeall dulliau sy’n canolbwyntio ar gryfderau a chanlyniadau
  • gysylltu ag unigolion cyfrifol arall a rhannu arfer da.

Bydd yr hyfforddiant yn digwydd mewn dwy ran: un gweithdy ar-lein, ac un wyneb yn wyneb. Byddwch yn derbyn gweithlyfr cyn y sesiwn ar-lein i’w ddefnyddio yn ystod yr hyfforddiant.

Bydd sesiynau ar wahân i unigolion cyfrifol sy’n gweithio ym meysydd oedolion a phlant.

Mawrth (wyneb yn wyneb)

Mae'r digwyddiadau yma ond ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu sesiwn ym mis Chwefror.

Cliciwch isod i archebu lle trwy Eventbrite:

  • 23 Mawrth: Llanelwy
  • 27 Mawrth: Abertawe (digwyddiad yn llawn)
  • 28 Mawrth: Caerdydd (digwyddiad yn llawn)

Bydd y sesiynau i gyd ar gael yn ddwyieithog. Mae 30 lle ar gael ar gyfer pob sesiwn.

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am yr hyfforddiant, cysylltwch â jay.goulding@gofalcymdeithasol.cymru