Jump to content
Trosolwg gwybodaeth o Uned 382: arfer sy’n ystyriol o drawma gyda phlant a phobl ifanc

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Trosolwg gwybodaeth o Uned 382: arfer sy’n ystyriol o drawma gyda phlant a phobl ifanc

Dyddiad
26 Ionawr 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn y sesiwn hon, cewch:

  • drosolwg o Uned 382
  • gyfle i edrych ar y mathau o ffynonellau tystiolaeth tra'n gefnogi dysgu a datblygiad y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd
  • gyflwyniad i'r adnoddau sydd ar gael i gwrdd â chanlyniadau'r uned.

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r sesiwn ar gyfer:

  • darparwyr dysgu (darlithwyr, tiwtoriaid, aseswyr a dilyswyr y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol)
  • cyflogwyr o fewn gofal cymdeithasol
  • pobl sy'n gweithio mewn awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldebau am gefnogi dysgu a datblygiad y sector.

Mae'r sesiwn o fudd yn bennaf i'r rhai sy'n cefnogi cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol Lefel 3, ond gall fod o fudd i eraill hefyd.