Digwyddiadau

SkillsCymru – Digwyddiad gyrfa a sgiliau

04 - 12 Hydref 2017
Cymru gyfan
SkillsCymru

Trwy SkillsCymru gall pobl ifainc a myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau heriol. Gall ymwelwyr ddysgu am yr ystod eang o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru, tra'n cael cipolwg ar yr hyn y gallai eu gyrfa fod yn y dyfodol. 

Mae mwy na 100 o gwmnïau a sefydliadau’n mwynhau cwrdd a dylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o arweinwyr a gweithwyr Cymru. Gallant ysbrydoli a chymell pobl ifainc wyneb yn wyneb a rhoi gwybod iddynt am yrfaoedd nad ydynt erioed wedi'u hystyried. Bydd sefydliadau o sectorau diwydiant yn cynrychioli cyflogwyr blaenllaw Cymru ac wrth law i roi cyngor ac arweiniad i'r bobl ifainc i ddilyn gyrfa yn eu maes dewisol.

Athrawon, rhieni, myfyrwyr a phobl ifainc – cadwch y dyddiadau!

4 Hydref 2017 5-7pm Venue Cymru, Llandudno (agoriad noson)

5 Hydref 2017 9.30am-3pm, Venue Cymru, Llandudno

11 Hydref 2017 9.30am-3pm, Motorpoint Arena, Caerdydd

11 Hydref 2017 4-6.30pm, Motorpoint Arena, Caerdydd (agoriad noson)

12 Hydref 2017 9.30am- 3pm, Motorpoint Arena, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan SkillsCymru.