Jump to content
Sioe deithiol cymorth i gyflogwyr
Digwyddiad

Sioe deithiol cymorth i gyflogwyr

Dyddiad
19 Mawrth 2024, 9.30am i 3pm
Lleoliad
Canolfan cynadledda Halliwell, Caerfyrddin
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n cynnal digwyddiad i chi ddod i glywed am y gwasanaethau, cymorth ac adnoddau sydd ar gael i’ch cynorthwyo chi.

Mae sioe deithiol yma ar gyfer cyflogwyr gweithwyr cofrestredig gofal cymdeithasol i oedolion, gan gynnwys Unigolion Cyfrifol a rheolwyr cofrestredig.

Ymunwch â ni i:

  • glywed gan y tîm newydd gymorth i gyflogwyr
  • dysgu rhagor am ein cynnig i gyflogwyr, gan gynnwys cymorth â lles, ymgyrch Gofalwn Cymru a defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle
  • ymweld â marchnadle lle y gallwch sgwrsio â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Darperir lluniaeth a chinio.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag o’ch datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych chi wedi cofrestru â ni.