Digwyddiad

Sioe Frenhinol Cymru 2018

23 - 26 Gorffennaf 2018 , 8.30am i 7pm
Llanelwedd
Gofal Cymdeithasol Cymru

Os ydych chi’n ymweld â’r Sioe Fawr yn Llanelwedd eleni, galwch heibio ein stondin yn C191.

Bydd cyfle i chi weld beth rydyn ni’n ei wneud, gweld sut le yw’r byd i bobl â dementia gyda’n dyfais rith wirionedd a chymryd rhan yn ein harolwg barn am weithio ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant. Rhannwch eich straeon am ofal cymdeithasol yng Nghymru a gallech chi gael cyfle i ennill llechen hefyd!

Hefyd, byddwn ni’n gweini paned a phicau ar y maen ar y stondin bob dydd rhwng 3 a 4pm. A bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn sesiwn Ffrind Dementia a sgwrsio gyda’n llysgenhadon gofal i glywed sut brofiad yw gweithio ym maes gofal.

Cynhelir y sesiynau Ffrind Dementia a’r sgyrsiau llysgenhadon gofal am:

  • 1-3pm, 24 Gorffennaf: Sgwrs llysgennad gofal
  • 11-11.30am, 25 Gorffennaf: Sesiwn Ffrind Dementia
  • 3-3.30pm, 25 Gorffennaf: Sesiwn Ffrind Dementia
  • 11am-1pm, 26 Gorffennaf: Sgwrs llysgennad gofal

Digwyddiad unigrwydd ac anwahanrwydd

Ar ddydd Mercher, 25 Gorffennaf byddwn yn cynnal digwyddiad o hanner dydd yn adeilad Lantra.

Byddwn yn trafod unigrwydd ac anwahanrwydd, yn enwedig mewn cymunedau gwledig, gyda:

  • Claire O’Shea, Ymgyrch i Roi Diwedd ar Unigrwydd
  • Claire Morgan, Gofalwyr Cymru
  • Emma Sullivan, Plant yng Nghymru
  • Richard Palmer, Dewis Cymru
  • Richie Maiorano, Cymdeithas Alzheimer Cymru

Does dim llawer o le, felly bydd angen i chi roi gwybod i ni os ydych chi am fynychu. E-bostiwch Alun Franks yn alun.franks@gofalcymdeithasol.cymru.