Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Digwyddiad

Sesiynau galw heibio ar gyfer cydgysylltwyr gweithgareddau mewn cartrefi gofal

Dyddiad: 30 Mawrth 2022 - 31 Awst 2022 , 10am i 11.30am
Lleoliad: Ar-lein
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru ac Age Cymru

Rydyn ni'n gweithio gydag Age Cymru i gynnal sesiynau galw heibio ar gyfer cydgysylltwyr gweithgareddau ac aelodau staff eraill sydd â diddordeb mewn darparu gweithgareddau i'w preswylwyr. Bydd y sesiynau hyn yn gyfle i rannu syniadau, dathlu'r hyn sy'n gweithio'n dda a dod o hyd i gefnogaeth gan gyfoedion.

Bydd y sesiwn galw heibio ar-lein nesaf yn cael ei chynnal am 10-11.30am ar ddydd Mercher, 30 Mawrth ac yna ar bob yn ail ddydd Mercher canlynol.

Ymunwch â'r sesiwn galw heibio ar Zoom