Jump to content
Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Dyddiad
20 Mawrth 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y sesiwn yn edrych ar Iaith Arwyddion Prydain o fewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a'r hyn y gallai lleoliadau ei wneud i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol BSL ar 28 Ebrill.

Bydd hyn yn tynnu ar debygrwydd â gweithio yn Gymraeg ac yn ystyried sut y gall y ddwy iaith ategu ei gilydd.

Bydd ymarferwyr yn derbyn awgrymiadau i’w helpu pan fyddant yn cyfathrebu gyda rhieni/gofalwyr byddar a sut i sicrhau bod eu gwaith yn gynhwysol.