Jump to content
Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: hawliau plant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: hawliau plant

Dyddiad
13 Rhagfyr 2023, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru

Bydd sophie williams, Swyddog Cyfranogiad Comisiynydd Plant Cymru, yn rhannu mewnwelediad i rôl y Comisiynydd.

Bydd Sophie yn disgrifio sut mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn gweithio a bydd yn cynnig ffyrdd y gallwch chi gysylltu hyn â’ch rôl.