Jump to content
Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad
21 Chwefror 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd

Golwg benodol ar rai anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu a sut i gefnogi plant.