Jump to content
Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: manteision cymryd risgiau mewn chwarae plant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: manteision cymryd risgiau mewn chwarae plant

Dyddiad
16 Ionawr 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Chwarae Cymru

Caiff y sesiwn yma ei cynnal gan Martin King-Sheard o Chwarae Cymru.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio pwysigrwydd risg fel rhan annatod o chwarae pob plentyn a sut i gydbwyso risg gyda’r manteision i lesiant corfforol ac emosiynol plant.

Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i glywed am ac ystyried:

  • pam mae plant yn cymryd risgiau yn eu chwarae
  • sut y gall oedolion gefnogi cymryd risg wrth chwarae
  • cyngor ac arweiniad ar gwblhau asesiadau risg-budd.