Jump to content
Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Dyddiad
27 Mawrth 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y sesiwn yn edrych ar Iaith Arwyddion Prydain (BSL) mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ac yn ystyried y ffyrdd y gallai rheolwyr cefnogi staff i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol BSL ar 28 Ebrill.

Yn ys esiwn hon,. cewch:

  • gyfle i fyfyrio ar sut y gallwch gefnogi eich staff i gymhwyso'r dysgu o weithio yn Gymraeg i ddefnyddio BSL
  • awgrymiadau i’w helpu pan fyddant yn cyfathrebu gyda rhieni/gofalwyr byddar
  • ddysgu ffyrdd i sicrhau bod lleoliadau'n gynhwysol.