Jump to content
Sesiwn hwb addysgwr ymarfer: creadigrwydd mewn addysg ymarfer cyfoes
Digwyddiad

Sesiwn hwb addysgwr ymarfer: creadigrwydd mewn addysg ymarfer cyfoes

Dyddiad
14 Mawrth 2024, 9.30am i 12.30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Siobhan MacClean

Mae ein sesiynau ar gyfer addysgwyr ymarfer yn gyfle i chi gwrdd ag addysgwyr ymarfer eraill, a rhannu dysgu a phrofiadau am y pethau sy'n bwysig i chi a'ch rôl.

Yn y sesiwn hon, byddwch yn:

  • dysgu am y cyd-destun cyfoes ar gyfer dysgu ymarfer a sut mae'n effeithio arnom ni
  • darganfod beth mae creadigrwydd mewn addysg ymarfer yn ei olygu a pham ei fod yn bwysig mewn lleoliadau ymarfer
  • dod o hyd i ffyrdd o fod yn fwy creadigol yn eich ymarfer
  • cael awgrymiadau ar gyfer bod yn greadigol wrth weithio gyda myfyrwyr.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn hon

Mae’r sesiwn hon ar gyfer addysgwyr ymarfer a’r rhai sy’n cwblhau’r cwrs ‘Galluogi dysgu ymarfer’.

Am y cyflwynydd

Mae Siobhan wedi bod yn weithiwr cymdeithasol ers 33 mlynedd a daeth yn addysgwr ymarfer yn 1995 cyn gweithio'n annibynnol.

Fel gweithiwr cymdeithasol annibynnol, mae ei gwaith yn cynnwys hyfforddiant, datblygu adnoddau dysgu ymarfer, a gwneud gwaith ymgynghorol

Bu Siobhan yn Ysgrifennydd Ffederasiwn Rhyngwladol y Gweithwyr Cymdeithasol am wyth mlynedd.

Mae Siobhan wedi ysgrifennu'n eang, yn bennaf yn ymwneud â theori gwaith cymdeithasol a myfyrio beirniadol.