Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Gweithdai rheolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithredu'r fframwaith sefydlu

Dyddiad: 08 Medi 2021 - 12 Rhagfyr 2021
Lleoliad: Ar-lein
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym wedi trefnu gweithdai misol i gefnogi gweithredu Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer rheolwyr, cyflogwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am gefnogi rheolwyr newydd yn y swydd.

Fe fydd y gweithdy yn esbonio pam fod y fframwaith sefydlu wedi’i ddatblygu, beth mae’n cynnwys, pwy ddylai ei gwblhau a pham.

Fe fydd cyfle i archwilio cynnwys y fframwaith sefydlu yn bellach mewn ystafelloedd rhyngweithiol llai gyda rheolwyr a chyflogwyr.

Sylwch y bydd gweithdai i gyd yn ymdrin â'r un pwnc, nid oes angen i chi fynychu mwy nag un.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gweithdy nesaf gan ddefnyddio'r dolen isod:

Byddwn yn cynnal gweithdai pellach yn nes ymlaen yn y flwyddyn ac yn eu seilio ar adborth a gafwyd o weithdai blaenorol.

Bydd dolenni i gofrestru ar gyfer y gweithdai hyn ar gael yn fuan.

  • Dydd Llun, 4 Hydref, 10am i 12pm
  • Dydd Llun, 8 Tachwedd, 2pm i 4pm
  • Dydd Iau, 12 Rhagfyr, 10am i 12pm.

Ewch i adnoddau fframwaith sefydlu rheolwyr gofal cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth.