Jump to content
Llesiant yn y gwaith: beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio
Digwyddiad

Llesiant yn y gwaith: beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Dyddiad
18 Mawrth 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Bydd y sesiwn yma’n cael ei arwain gan Rebecca Cicero, Rheolwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru a Dr Giles P Croft, sy’n raddedig mewn seicoleg ac yn gyn lawfeddyg y GIG sy’n rhedeg practis hyfforddi sy’n canolbwyntio ar y galon.

Mae ffocws cynyddol wedi bod ar sut i gefnogi llesiant yn y gwaith, ond mae rhai atebion yn gadael unigolion yn teimlo eu bod yn cael eu beio a’u gorlwytho. Pan fydd cymaint o bwysau ar adnoddau, pa wahaniaeth y gall mentrau llesiant ei wneud mewn gwirionedd?

Yn y sesiwn ysgafn hon, byddwch chi’n dysgu’r rheswm rhyfeddol pam mae’r rhan fwyaf o ddulliau’n methu, a thrwy wneud hynny, datgloi’r gyfrinach i lywio’ch gweithle eich hun yn llawer haws.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.