Jump to content
Lle i chi: grwpiau cymorth cyfoedion (gofal cartref)
Digwyddiad

Lle i chi: grwpiau cymorth cyfoedion (gofal cartref)

Dyddiad
30 Mawrth 2023, 2pm - 3:30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cysylltu â phobl eraill yn ffordd wych o gefnogi’ch llesiant.

Os ydych chi’n ymwneud â rhedeg gofal cartref, gall ein grwpiau cymorth cyfoedion roi cymorth, syniadau, neu hyd yn oed rhywun i siarad gyda. Mae’n rhywle diogel a chyfrinachol i chi feithrin perthnasoedd da gyda’ch cyfoedion mewn rolau tebyg.

Rydym yn cydnabod bod heriau ôl-bandemig yn bodoli ar gyfer y sector gofal, a gall cymryd rhan mewn cymorth gan gyfoedion fod o gymorth mawr i chi pan fyddwch chi'n teimlo bod amseroedd anodd a heriol.

Mae pobl sydd eisoes wedi mynychu cymorth gan gymheiriaid ei fod yn ffynhonnell wirioneddol o gymorth llesiant iddynt – yn enwedig yn ystod heriau’r pandemig.

Bydd y sesiynau yn digwydd trwy Zoom ar y dyddiadau canlynol:

2023

  • 2pm i 3.30pm, 16 Mawrth
  • 2pm i 3.30pm, 30 Mawrth
  • 2pm i 3.30pm, 13 Ebrill
  • 2pm i 3.30pm, 27 Ebrill

I gofrestru ac am fwy o wybodaeth, ebostiwch lles@gofalcymdeithasol.cymru