Digwyddiad

Lansiad adnodd gwybodaeth, cyngor a chymorth

09 - 31 Ionawr 2018
Ar draws Cymru
Social Care Wales

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal digwyddiadau i gefnogi datblygu arferion gwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Bydd y digwyddiadau rhannu gwybodaeth yn helpu i godi ymwybyddiaeth o adnoddau dysgu newydd 'Sgyrsiau Gwell'.

Mae’r adnoddau yn set gynhwysfawr o sleidiau a nodiadau y bydd angen i chi eu haddasu ar gyfer eich lleoliad penodol. Mae yna ddau becyn; y cyntaf i'w ddefnyddio gyda rheolwyr tîm a thimau rheng flaen Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth a'r ail ar gyfer sefydliadau, uwch reolwyr ac aelodau etholedig i ddeall yn well y rhan y mae'n rhaid iddynt ei chwarae wrth gefnogi'r dull newydd hwn.

Bydd yr adnoddau hyn yn rhan o Fframwaith Cymhwysedd  Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Os hoffech ymuno â ni ar un o'r dyddiadau isod, byddwn yn siarad sut y gallech wneud y defnydd gorau o'r adnoddau.

9 Ionawr Canolfan Optic Llanelwy, 12.30pm – 4pm

18 Ionawr swyddfeydd WLGA, Drake Walk, Caerdydd 10.00am – 12.30pm

31 Ionawr Canolfan Halliwell, Caerfyrddin, 10.00am – 12.30pm