Jump to content
Hwb rheolwyr y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Digwyddiad

Hwb rheolwyr y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad
29 Mawrth 2023, 10am - 11am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Trosolwg o Gymwysterau Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru - Gemma Halliday

Gall y cymwysterau yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant fod yn ddryslyd ac yn gymhleth. Wrth i'r sector wynebu heriau recriwtio mae'n bwysicach nag erioed eich bod yn deall pa gymwysterau a dderbynnir.

Nod y sesiwn ryngweithiol hon yw:

  • darparu trosolwg o’r cymwysterau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (GCDDP) newydd
  • amlygu'r cysylltiadau rhwng y GCDDP a Fframwaith sefydlu Cymru gyfan
  • esbonio'r fframwaith cymhwyster a pham mae rhai cymwysterau'n cael eu derbyn ac eraill ddim.

Archebwch eich lle

Archebwch nawr drwy Eventbrite