Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Hybiau rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad: 26 Ionawr 2022 - 09 Chwefror 2022 , 10am i 11am
Lleoliad: Zoom
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru

Ar gyfer pwy yw'r sesiynau hyn?

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at unrhyw un sy'n gyfrifol am reoli staff neu dimau mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Pryd bydd y sesiynau'n rhedeg?

Bydd y sesiynau un-awr hyn yn cael eu cynnal dros Zoom am 10am, 26 Ionawr a 9 Chwefror. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda mwy o wybodaeth am bob sesiwn yn ei bryd.

Beth fyddan nhw'n ei gwmpasu?

Bydd y sesiwn nesaf ar 26 Ionawr yn canolbwyntio ar Waith Chwarae a manteision hyfforddiant Gwaith Chwarae. Bydd hefyd yn gyflwyniad i ba hyfforddiant sydd ar gael a sut i ddewis y cwrs gorau i'ch tîm.

Bydd hefyd Amser i Chi ar ddiwedd y sesiwn. Bydd hwn yn gyfle i reolwyr aros ar-lein am goffi a sgwrs anffurfiol / rhwydweithio, rhannu profiadau, a derbyn a rhoi cymorth i reolwyr arall.

Cofrestrwch

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn ar 26 Ionawr.

Cysylltwch â ni

I ddysgu mwy, e-bostiwch Stephanie Ackerley ar stephanie.ackerley@gofalcymdeithasol.cymru.