Jump to content
Gwerthuso effaith gweithgareddau cymunedol: defnyddio profiadau byw
Digwyddiad

Gwerthuso effaith gweithgareddau cymunedol: defnyddio profiadau byw

Dyddiad
28 Mawrth 2023, 10am - 12:30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar, Law yn Llaw at Newid

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda chymunedau sydd eisiau dysgu’r ffyrdd gorau o werthuso effaith gweithgareddau cymunedol gan ddefnyddio profiadau go iawn.

Bydd y gweithdy yn cynnwys trafodaethau ar:

  • y ffyrdd gorau o weithio gyda chymunedau
  • llais y dinesydd
  • helpu dinasyddion i ddylunio eu hatebion eu hunain
  • creu'r diwylliant cywir i weithio gyda chymunedau
  • sut y gall arweinwyr o wahanol sectorau gydweithio i gefnogi cymunedau
  • themâu, syniadau neu atebion i heriau a rennir a allai fod yn ffocws i'r Bartneriaeth Gymunedol Dyfeisgarwch.

Bydd siaradwyr yn cynnwys:

  • Sue Denman and Jessie Buchanan – Gyda’n Gilydd Dros Newid
  • Neil Denton and David Robinson – Relationships Project
  • Nick Andrews - DEEP.

Mwy o wybodaeth

I ddarganfod mwy am y gweithdy, e-bostiwch: emma.davies@gofalcymdeithasol.cymru