Jump to content
Gwerthfawrogi Arbenigedd Profiad Byw
Digwyddiad

Gwerthfawrogi Arbenigedd Profiad Byw

Dyddiad
20 Mawrth 2024, 2pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Bydd Hannah Morland-Jones a Paul Whittaker o’r Coleg Adfer yn archwilio gwerth arbenigedd profiad bywyd mewn adferiad iechyd meddwl, gan ddefnyddio enghreifftiau o Gymru.

Byddan nhw‘n edrych ar:

  • model y Coleg Adfer
  • cefnogaeth gan gymheiriaid a
  • cydgynhyrchu ac ymgysylltu.

Hannah Morland-Jones yw Rheolwr Rhaglen Strategol ar gyfer Profiad o Fyw (AaGIC) a Phennaeth y Coleg Adfer a Phrofiad o Fyw (CAVUHB).

Paul Whittaker yw Arweinydd Prosiect ar gyfer Adferiad Cenedlaethol (AaGIC) ac Ymgynghorydd Cymheiriaid (Coleg Adfer a Lles CAVUHB).

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.