Jump to content
Gweithdy gofalwyr di-dâl
Digwyddiad

Gweithdy gofalwyr di-dâl

Dyddiad
18 Mawrth 2024, 1.30pm i 3.30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gofal Cymdeithasol 2024

Bydd y gweithdy hwn am ofalwyr di-dâl yn ymdrin â hyfforddiant, adnoddau ac arfer da.

Yn ymuno â ni bydd Jake Smith, sy’n Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Gofalwyr Cymru, a fydd yn siarad am:

  • y prosiect Carer Aware a hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol
  • egwyddorion arfer da Carer Aware ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, wedi'u cynhyrchu ar y cyd â gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol
  • yr arfer da y mae gweithwyr cymdeithasol wedi'i weld o ran rhyngweithio â gofalwyr, a'r rhwystrau a'r heriau maen nhw‘n eu hwynebu
  • cyngor ac adnoddau i helpu gweithwyr cymdeithasol sydd hefyd â'u cyfrifoldebau gofalu di-dâl eu hunain.

Byddwn ni hefyd yn clywed gan ofalwr di-dâl sy’n gwirfoddoli gyda Gofalwyr Cymru, a fydd yn siarad am eu rhyngweithio â gweithwyr cymdeithasol.

Bydd Cerian Twinberrow o Gofal Cymdeithasol Cymru yn esbonio:

  • sut y gall ein hadnoddau a'n dysgu gefnogi gweithwyr cymdeithasol i weithio gyda gofalwyr
  • sut mae gofalwyr di-dâl yn berthnasol i Gynllun y Gweithlu Gwaith Cymdeithasol a'r cyd-destun ehangach.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.