Jump to content
Gweithio'n gadarnhaol gyda myfyrwyr gwaith cymdeithasol sy'n ei chael hi'n anodd ar leoliad
Digwyddiad

Gweithio'n gadarnhaol gyda myfyrwyr gwaith cymdeithasol sy'n ei chael hi'n anodd ar leoliad

Dyddiad
23 Mawrth 2023, 10am - 1pm
Lleoliad
Ar-lein

Yn y gweithdy hwn ar gyfer addysgwyr ymarfer gwaith cymdeithasol, bydd Dr Jo Finch, Athro Gwaith Cymdeithasol ac Ymchwil Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Suffolk, yn eich helpu chi i:

  • nodi’r arwyddion neu’r ymddygiadau sy’n awgrymu bod myfyriwr yn cael trafferth neu mewn perygl o fethu lleoliad
  • ystyried pam y gallech chi ei chael hi'n anodd methu myfyrwyr
  • ystyried yn feirniadol pam y gall methu myfyrwyr fod yn brofiad emosiynol poenus a meddwl am y goblygiadau posibl i'r broses asesu
  • datblygu hyder wrth roi adborth, cael sgyrsiau a gweithio mewn ffordd nad yw'n ormesol
  • datblygu strategaethau defnyddiol ar gyfer gweithio gyda myfyrwyr sy'n cael trafferth.

Bydd unrhyw un sy'n mynychu'r gweithdy hwn yn gallu ei gyfrif fel tair awr o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Os ydych chi'n addysgwyr ymarfer gwaith cymdeithasol â diddordeb mewn mynychu'r gweithdy, e-bostiwch Cerian Twinberrow ar cerian.twinberrow@gofalcymdeithasol.cymru.