Jump to content
Gweithio tuag at ddiwylliant cadarnahol yn y gweithle: cefnogi llesiant yn y gwaith
Digwyddiad

Gweithio tuag at ddiwylliant cadarnahol yn y gweithle: cefnogi llesiant yn y gwaith

Dyddiad
24 Gorffennaf 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae ymchwil yn dangos bod ansawdd ein perthnasau, gan gynnwys yn y gwaith, yn cael effaith mawr ar ein llesiant.

Mae’r sesiwn hon yn ymwneud ag edrych ar ôl eich hun yn y gwaith a phwysigrwydd adeiladu perthnasau â phobl yn y gwaith. Ymunwch â ni i ystyried sut i weithio gyda’ch tîm i ddatblygu perthnasau er mwyn creu gweithle diogel, cefnogol a chysylltiedig.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn hon

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr tîm sy’n gweithio yng ngofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwn yn:

  • dysgu a rhannu syniadau am sut i gefnogi ein timau i gysylltu ac adeiladu perthnasau cadarnhaol yn y gwaith
  • cysylltu â phobl o’r un anian â chi
  • rhannu gwybodaeth ac adnoddau sy’n ymwneud â llesiant
  • clywed am ein cymuned ymarfer llesiant a sut i ymuno.