Jump to content
Gweithdy: yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Digwyddiad

Gweithdy: yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad
19 Mehefin 2024, 10am i 11am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Mudiad Meithrin

Mae’r gweithdy hwn yn gyfle i reolwyr ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant i ddysgu mwy am sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio a’i phwysigrwydd o fewn y sector.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn hon

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod:

  • pam mae’r iaith Gymraeg yn bwysig
  • sut mae plant yn dysgu iaith
  • sut y gallech gyflwyno defnydd o’r Gymraeg i’ch gweithle
  • ffyrdd o gefnogi’ch staff a’ch cydweithwyr i ddefnyddio’r Gymraeg.