Jump to content
Gweithdy: ymarfer ffiniau tosturiol yn y gwaith
Digwyddiad

Gweithdy: ymarfer ffiniau tosturiol yn y gwaith

Dyddiad
17 Ebrill 2024, 1pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Happy Headwork

Rydyn ni'n cynnal cyfres o weithdai gyda Happy Headwork i'ch helpu i ddatblygu llesiant a gwydnwch yn eich sefydliad.

Am fwy o wybodaeth am y gweithdai, ewch i adran newyddion ein gwefan.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwn ni'n:

  • esbonio beth yw ffiniau
  • edrych ar y berthynas rhwng straen a ffiniau
  • edrych ar y pethau sy'n effeithio arnon ni a gwneud i ni osod ffiniau heb i ni sylweddoli
  • defnyddio'r model ffiniau BIG i'n helpu i ymarfer ffiniau tosturiol
  • edrych ar sut i osod ffiniau mewn ffordd iach i ni ein hunain a phobl eraill.

Gallwch ddefnyddio'r sesiwn hon tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

I bwy mae'r sesiwn hon

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy'n rheoli timau ym maes gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant.