Jump to content
Gweithdy gofal perthynas-ganolog y Coleg Adfer Cenedlaethol
Digwyddiad

Gweithdy gofal perthynas-ganolog y Coleg Adfer Cenedlaethol

Dyddiad
21 Mawrth 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Ymunwch â'n hyfforddwyr Hannah Morland-Jones a Paul Whittaker o'r Coleg Adfer ar gyfer y gweithdy hwn i archwilio a dysgu am ofal, cefnogaeth a dysgu sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd wrth arwain gwasanaethau iechyd meddwl.

Bydd y sesiwn yn defnyddio dull cydgynhyrchu sy’n dod â gwybodaeth, profiad a mewnwelediadau amrywiol y cyfranogwyr ynghyd.

Hannah Morland-Jones yw Rheolwr Rhaglen Strategol ar gyfer Profiad o Fyw (AaGIC) a Phennaeth y Coleg Adfer a Phrofiad o Fyw (CAVUHB).

Paul Whittaker yw Arweinydd Prosiect ar gyfer Adferiad Cenedlaethol (AaGIC) ac Ymgynghorydd Cymheiriaid (Coleg Adfer a Lles CAVUHB).

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.