Jump to content
Gweithdy: edrych ar ôl eich hun yn y gwaith: pwysigrwydd adeiladu perthnasau a chysylltu â phobl yn y gwaith
Digwyddiad

Gweithdy: edrych ar ôl eich hun yn y gwaith: pwysigrwydd adeiladu perthnasau a chysylltu â phobl yn y gwaith

Dyddiad
17 Gorffennaf 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae ymchwil yn dangos bod ansawdd ein perthnasau, gan gynnwys yn y gwaith, yn cael effaith mawr ar ein llesiant. Mae’r sesiwn hon yn ymwneud ag edrych ar ôl eich hun yn y gwaith a phwysigrwydd adeiladu perthnasau a chysylltu â phobl yn y gwaith.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn hon

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yng ngofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwn yn:

  • dysgu am bethau sy’n gallu effeithio ein llesiant yn y gweithle
  • cymryd yr amser i ystyried sut i edrych ar ôl ein llesiant a llesiant phobl eraill yn y gwaith
  • archwilio beth i wneud pan mae pethau’n anodd
  • cysylltu â phobl o’r un anian â chi
  • rhannu gwybodaeth ac adnoddau sy’n ymwneud â llesiant
  • clywed am ein cymuned ymarfer llesiant a sut i ymuno.