Jump to content
Gweithdy: creu timau cydlynol a chynhwysol yn y gwaith
Digwyddiad

Gweithdy: creu timau cydlynol a chynhwysol yn y gwaith

Dyddiad
20 Mawrth 2024, 1pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Happy Headwork

Rydyn ni'n cynnal cyfres o weithdai gyda Happy Headwork i’ch helpu i feithrin llesiant a gwydnwch yn eich sefydliad.

Am fwy o wybodaeth am y gyfres, ewch i adran newyddion ein gwefan.

What we’ll cover

Yn y sesiwn hon, byddwn yn:

  • trafod y gwahanol bwysau sydd gan staff yn y gwaith, gan gynnwys y pwysau y maent yn ei deimlo:
    • fel aelod o dîm
    • wrth weithio gyda chleientiaid neu bobl y maent yn eu cefnogi fel rhan o'u gwaith
    • yn eu bywydau personol.
  • eich helpu i ddeall arwyddion a symptomau straen ar y corff, yr ymennydd a'n hymddygiad
  • dangos i chi sut mae straen yn cael ei gyfathrebu trwy batrymau meddwl di-fudd
  • rhannu syniadau ar gyfer creu awyrgylch sy'n meithrin timau cydlynol a chynhwysol

Gallwch ddefnyddio’r sesiwn hon tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn hon

Mae’r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy’n rheoli timau mewn gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant.