Jump to content
Gweithdy: cefnogi dysgwyr i gwblhau cymwysterau Lefel 2 a 3 Iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Gweithdy: cefnogi dysgwyr i gwblhau cymwysterau Lefel 2 a 3 Iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer

Dyddiad
23 Ionawr 2024, 10am i 11.30am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Caiff y gweithdy datblygiad proffesiynol yma ei rhedeg gan Jillian Davies a Nicola Evans, o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Bydd y gweithdy yn ganolbwyntio ar y ddwy uned newydd:

  • 277: Cyfrannu at ofal a chymorth unigolion sy'n defnyddio gwasanaeth dydd.
  • 377: Hyrwyddo gofal a chymorth i unigolion sy'n defnyddio gwasanaeth dydd.

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn:

  • trafod y dystiolaeth sydd ei hangen i gwblhau'r unedau
  • edrych ar y gwahanol ddamcaniaethau, a sut mae rhain yn cefnogi'r amcanion dysgu a'r meini prawf
  • edrych ar y gwahaniaethau rhwng lefel 2 a lefel 3 a sut y gellir cyflawni hyn drwy ymarfer.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r gweithdy ar gyfer:

  • aseswyr
  • gwirwyr
  • darlithwyr
  • tiwtoriaid.