Jump to content
Gweithdy cyflogwyr gofal cymdeithasol: cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau yn eich gweithle
Digwyddiad

Gweithdy cyflogwyr gofal cymdeithasol: cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau yn eich gweithle

Dyddiad
6 Mawrth 2024, 10am i 3pm
Lleoliad
Caerfyrddin
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n cynnal gweithdy wyneb yn wyneb ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr sefydliadau gofal cymdeithasol sy’n cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau.

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn:

  • edrych ar daith gweithwyr o ddechrau eu cyflogaeth, cwblhau eu sefydlu, cefnogi eu cofrestriad a mynd ar y cymwysterau Craidd ac Ymarfer
  • meddwl am y dystiolaeth y gellir ei defnyddio i gefnogi sefydlu a sut y gellir defnyddio'r un dystiolaeth ar gyfer y Llwybr Asesu Cyflogwyr i gofrestru
  • esbonio beth sydd angen gan reolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau ar lefelau 2 and 3
  • rhannu esiamplau o ymarfer da wrth gefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau yn mynd hyd yn hyn
  • archwilio a thrafod sefydlu a chymwysterau ymhellach gyda rheolwyr a chyflogwyr eraill
  • cyflwyno’r Canllaw ymarfer da ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a rheolwyr
  • rwydweithio gyda rheolwyr a chyflogwyr eraill, trafod heriau.

Byddwn yn darparu lluniaeth a chinio.

Archebu eich lle

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer y sesiynau, felly dylech ond cofrestru os ydych chi'n gallu mynychu.

Gallwn dderbyn hyd at ddau berson o bob sefydliad.

Mae'r digwyddiad ond yn agored i bobl sy'n cofrestru trwy Eventbrite.

Archebu eich lle ar Eventbrite

Mae'n rhaid i chi archebu lle i fynychu'r digwyddiad yma.