Digwyddiad

Gweithdai hydref Rhwydwaith Gofal Cymru

07 Tachwedd 2017 - 12 Rhagfyr 2017
Cymru gyfan
Rhwydwaith Gofal Cymru

Mae Rhwydwaith Gofal Cymru yn cynnal cyfres o weithdai, 'Gwella ar gyfer heddiw, cynllunio ar gyfer yfory', yn yr hydref. Bydd y rhain yn trafod safoni cymwysterau QCF cyfredol a disgwyliadau asesu yn y dyfodol o'r cymwysterau newydd yn 2019. Mae'r gweithdai yn cael eu targedu at aseswyr iechyd a gofal cymdeithasol, datblygu dysgu gofal plant a rhai agweddau ar gymwysterau chwarae. Cynhelir y gweithdai:

  • 7 Tachwedd, 1.30-4.30pm yn Nhŷ Brynglas, Casnewydd
  • 15 Tachwedd, 9.30am-12.30pm ym Mochdre, Bae Colwyn
  • 12 Rhagfyr, 10.30am-2.30pm yn y Ganolfan Adnoddau Cyfryngau, Llandrindod.

Defnyddiwch y ffurflen isod er mwyn archebu eich lle.