Digwyddiad

Gweithdai gofal a chymorth gyda'i gilydd

13 Tachwedd 2017 - 13 Rhagfyr 2017 , Drwy'r dydd
Cymru gyfan
Gofal Cymdeithasol Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru a 1,000 o fywydau

Rydym yn cynnal gyfres o weithdai i helpu pobl i wella'r ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu gwell gofal a chymorth mewn ffordd gydgynhyrchu. Rydym i gyd eisiau gwneud pethau'n well ac yn wahanol ond weithiau gallwn wynebu rhwystrau neu deimlo'n siŵr ein bod ar y llwybr cywir. Mae'r digwyddiadau hyn wedi eu gynllunio i gynnig cyngor ymarferol ac atebion gan y bobl sydd wedi bod yno ac yn ei wneud.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiadau yma?

Mae'r digwyddiadau hyn ar gyfer sefydliadau ac unigolion sydd ar y llwybr cydgynhyrchiad yr ydym yn eich edrych am help i symud syniadau a phrosiectau, megis

  • Pobl sy'n gweithio mewn sefydliadau statudol, annibynnol neu drydydd sector. Gallech weithio mewn tai, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol neu unrhyw leoliad sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol
  • Rheolwyr a chomisiynwyr sy'n edrych ar atebion arloesol i ofal a chefnogaeth ac eisiau archwilio sut y gellir gwneud hyn
  • Grwpiau cymunedol neu unigolion sydd am gymryd rhan mewn llunio gofal a chymorth
  • Grwpiau cymunedol neu unigolion sy'n mynd ati i geisio gosod rhywbeth i helpu grŵp o bobl, er enghraifft caffi i ofalwyr

Beth fydd y digwyddiadau yn ei gynnwys?

Mae'r rhain yn ddigwyddiadau am ddim, un diwrnod, gan gynnwys cinio, a fydd yn cwmpasu

  • Y cyd-destun cenedlaethol polisi a deddfwriaethol; pam mae angen inni gydweithio
  • Esbonio beth mae cyd-gynhyrchu yn ei olygu a sut y gellir ei gymhwyso i'ch gwaith
  • Straeon gan bobl am eu profiad eu hunain

Yn y prynhawn, byddwch yn gallu dewis o gyfres o weithdai ymarferol. Dewch â'ch syniadau neu'ch prosiectau rydych chi'n gweithio arnynt i gael cyngor ac awgrymiadau ar yr hyn sy'n gweithio a beth nad yw'n digwydd

Pryd a ble?

I archebu lle, cliciwch ar y dolenni uchod. Noder bod y lleoedd yn gyfyngedig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 02920 780 654 neu e-bost dyfan.jones@gofalcymdeithasol.cymru