Digwyddiad

Gweithdai gaeaf i gefnogi rheolwyr a chyflogwyr

22 - 31 Ionawr 2019
Ledled Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn gynnar yn y flwyddyn newydd, byddwn ni’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws Cymru i helpu rheolwyr, cyflogwyr a phersonel adnoddau dynol gofal cymdeithasol archwilio’r perthnyas rhwng sefydlu, cymwysterau, cofrestru ac addasrwydd i ymarfer.

Bydd y digwyddiadau yn edrych ar:

  • sut rhoddwyd y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan iechyd a gofal cymdeithasol ar waith
  • y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd, a fydd yn lansio o 2019
  • cofrestru gweithwyr
  • cinio rhwydwithio 
  • addasrwydd i ymarfer
  • diweddariadau am adnoddau a chanllawiau
  • Cymraeg Gwaith.

Bydd y pum digwyddiad rhad ac am ddim yn cael eu cynnal ar draws Cymru yn y mannau canlynol:

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch Jo Morgan ar joanne.morgan@gofalcymdeithasol.cymru