Jump to content
Goruchwyliaeth mewn gwaith cymdeithasol
Digwyddiad

Goruchwyliaeth mewn gwaith cymdeithasol

Dyddiad
19 Mawrth 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Ar-lein ar Zoom

Yn ystod y sesiwn dwy awr hon byddwn yn clywed gan ein cyflwynwyr:

Byddan nhw'n edrych ar y canlynol:

  • sut y darperir goruchwyliaeth mewn gwaith cymdeithasol
  • gwahanol ddamcaniaethau, modelau a dulliau goruchwylio a sut mae'r rhain yn effeithio ar weithwyr cymdeithasol a phobl sy'n cyrchu cymorth gwaith cymdeithasol
  • manteision a heriau posibl gwahanol ddulliau o oruchwylio.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn.

Archebwch eich lle.