Jump to content
Gofal Cymdeithasol Cymru yn mynychu cyfarfod pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Digwyddiad

Gofal Cymdeithasol Cymru yn mynychu cyfarfod pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyddiad
23 Ionawr 2019, 09:30am
Lleoliad
Cynulliad Cymru
Sefydliad
Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’n Prif Weithredwr, Sue Evans, a’n Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Sarah McCarty, yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yfory (23ain Ionawr) am 9-30yb. Maent yn rhoi tystiolaeth ar y cyd gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru, gyda’r pwyslais ar y strategaeth gweithlu ar y cyd.

Gwybodaeth bellach

Gwyliwch y cyfarfod yma, mae papurau cefndirol ar gael yma.