Digwyddiad

Fforymau ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol cofrestredig 2018

13 - 28 Mehefin 2018
Dros Gymru
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn cynnal fforymau blynyddol ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol cofrestredig. Maent yn gyfle gwych i chi:

  • glywed am ddatblygiadau diweddaraf ym maes gofal cymdeithasol - cymwysterau, fframwaith sefydlu a recriwtio ar sail gwerthoedd
  • rhwydweithio a rhannu gwybodaeth a syniadau
  • drafod materion cyfredol a chyfrannu at waith y dyfodol fel adolygu’r canllawiau ymarfer

Eich fforymau chi ydynt - eich cyfle i ddysgu, clywed am ddatblygiadau newydd, rhannu ymarfer a chysylltu gydag eraill. Gallant hefyd gyfrannu at eich hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru. Rydym yn darparu’r cyfle yma i’ch cefnogi chi yn eich rôl fel rheolwyr cofrestredig.

Yr hyn ddywedodd rheolwyr

Llynedd, mynychodd 325 rheolwr cofrestredig ein fforymau ledled Cymru. Dyma rai o’i sylwadau:

“Gweithdy llawn brwdfrydedd ac mi wnes fwynhau’r storïau am lwyddiannau a chael fy sicrhau y gall pethau bychain fod yn ganlyniadau a llwyddiannau”

“Diwrnod gwych – gwerth mynychu – pynciau cyfredol a siaradwyr arbennig”

“Mae sgwrsio efo rheolwyr eraill wedi fy ysgogi i drio dulliau gwahanol”

“Trafodaeth broffesiynol agored – rhannu problem, hanneru problem

“Trafodaethau creadigol, gwych. Agweddau cadarnhaol am sut i hyfforddi mewn ffyrdd gwahanol”

Cadarnhau’ch lle

Mae’r saith fforwm ar draws Cymru rhwng 13 a 28 Mehefin. I gadarnhau’ch lle, dewiswch y fforwm yr hoffech fynychu.

13 Mehefin, Fforwm Bae’r Gorllewin yn Stadiwm Liberty, Abertawe

14 Mehefin, Fforwm, Gorllewin Cymru yn Nantyffin, Llandysilio, Clunderwen

20 Mehefin, Fforwm Caerdydd a’r Fro, Hebron Hall, Dinas Powys

20 Mehefin,  Fforwm Powys, Gwesty’r Metropole, Llandrindod

21 Mehefin, Fforwm Gwent, Holiday Inn, Casnewydd

27 Mehefin, Fforwm Gogledd Cymru, Canolfan Optic, Llanelwy

28 Mehefin, Fforwm Cwm Taf, Gwesty Heritage Park, Trehafod

Os hoffech fwy o wybodaeth e-bostiwch liz.kingjones@socialcare.wales