Digwyddiad

Fforymau ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant a rheolwyr i rannu eu barn

15 - 24 Hydref 2018
Cymru gyfan
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r digwyddiadau yn gyfle i gasglu barn gweithwyr gofal preswyl i blant ar ddyfodol eu proffesiwn.

Bydd y digwyddiadau hefyd yn gyfle i rannu arferion da ac i drafod:

  • y diweddariad i’r canllawiau ymarfer 
  • sut i ddatblygu'r proffesiwn ar gyfer y dyfodol.

Os hoffech fynychu'r digwyddiadau ym mis Hydref a llunio'r dyfodol, gofynnwn:

  • i chi yn cael cytundeb eich cyflogwr i fynychu, ac i
  • reolwyr i geisio dod â gweithiwr

Mae mynychu'r fforymau'n cyfrif tuag at eich record PRTL.

Archebwch eich lle

15 Hydref, Penybont 

17 Hydref, Abertawe 

18 Hydref Cwmbran 

22 Hydref, Llandysilio 

23 Hydref, Wrecsam 

24 Hydref, Caernarfon