Digwyddiad

Fforwm Gweithwyr Cymdeithasol

04 - 31 Gorffennaf 2018
Dros Gymru
Cyngor Gofal Cymru

Rydym yn cynnal fforymau i weithwyr cymdeithasol cofrestredig ym mhob un o 7 rhanbarth Cymru yn ystod mis Gorffennaf. Rydym yn gwneud hyn er mwyn cael eich barn yn uniongyrchol am bob math o ddatblygiadau a allai effeithio arnoch chi. Mae’r pynciau trafod yn cynnwys:

  • Y newidiadau arfaethedig i hyfforddiant cymhwyso ar gyfer gweithwyr cymdeithasol (y radd gwaith cymdeithasol)
  • Ein cynlluniau ar gyfer cam nesa’r Fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP) h.y. y cyfleoedd dysgu ôl-gymhwyso sydd ar gael i chi
  • Canllawiau ymarfer diwygiedig ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru.

Mae sawl blwyddyn ers inni gynnal fforymau tebyg, ac rydym yn mawr obeithio y gallwch ymuno â ni. Mae’n gyfnod hollbwysig i’r proffesiwn gwaith cymdeithasol ac mae’r fforymau yn gyfle gwirioneddol i chi lywio’r dyfodol. Byddwn yn rhoi sylw arbennig i’r Fframwaith DAPP, gyda’r posibilrwydd o gyflwyno newidiadau pellgyrhaeddol.

Archebu’ch lle

Cynhelir y saith fforwm ym mis Gorffennaf. Gofalwch fod eich cyflogwr / tiwtor gwaith cymdeithasol yn fodlon i chi fynychu. Gallwch gynnwys y fforymau yn eich cofnod PRTL.

Bae'r Gorllewin - 4 Gorffennaf, Stadiwm Liberty, Abertawe

Gwent - 5 Gorffennaf, Holiday Inn, Casnewydd

Caerdydd a'r Fro - 16 Gorffennaf, Clayton Hotel, Caerdydd

Cwm Taf - 18 Gorffennaf, Rhondda Heritage Park, Pontypridd

Gorllewin Cymru - 19 Gorffennaf, Nant y Ffin Hotel, Sir Benfro

Gogledd Cymru - 26 Gorffennaf, Venue Cymru, Llandudno

Powys - 31 Gorffennaf, MRC Wales Ltd., Media Resource Centre, Powys

Am wybodaeth bellach cysylltwch â dyfan.jones@gofalcymdeithasol.cymru