Digwyddiad

Eich cyfle i fynychu dau ddigwyddiad rhad ac am ddim yn ystod wythnos yr Eisteddfod

08 - 10 Awst 2018
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Bae Caerdydd

Ymunwch â ni ym Mae Caerdydd yn ystod wythnos yr Eisteddod i drafod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i ymarferwyr sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, gofal plant a blynyddoedd cynnar

I gyd-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, rydym yn trefnu dau ddigwyddiad i drafod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i weithwyr gofal sy’n cefnogi pobl â dementia a’r rhieny sy’n gweithio mewn gofal plant a blynyddoedd cynnar.

Bydd y ddau ddigwyddiad hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth am Cymraeg Gwaith, rhaglen newydd i ddysgu Cymraeg i weithwyr, ac yn cynnig cyfle i drafod sut y gall ymdrechion i gael mwy o weithwyr gofal i siarad Cymraeg gyfrannu at gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

Digwyddiad 1 – Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i weithwyr gofal cymdeithasol sy’n cefnogi pobl â dementia

Pryd: Dydd Mercher, 8 Awst 2018

Lleoliad: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, CF10 4PL (lshubwales.com/cym)

Amser: 13:00-15:00

Panel o siaradwyr:

 • Arwel Ellis Owen OBE, Cadeirydd, Gofal Cymdeithasol Cymru (yn cadeirio)
 • Gemma Halliday – Rheolwr Datblygu a Gwelliant, Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chyfrifoldeb am Cymraeg Gwaith
 • Meri Huws – Comisiynydd y Gymraeg
 • Dr Catrin Hedd Jones – Seicolegydd ac Ymchwilydd, Prifysgol Bangor
 • Iwan Williams – Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Lles,  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Llion Williams – actor sydd wedi ennill gwobrau ac wedi actio’r brif ran yn y ddrama dwy-ieithog am ddementia, Perthyn/Belonging.


Digwyddiad 2 – Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i bobl sy’n gweithio mewn blynyddoedd cynnar a gofal plant

Pryd: Dydd Gwener, 10 Awst 2018

Lleoliad: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, CF10 4PL (lshubwales.com/cym)

Amser: 13:00-15:00

Panel o siaradwyr:

 • Arwel Ellis Owen OBE, Cadeirydd, Gofal Cymdeithasol Cymru (yn cadeirio)
 • Annette Evans, Cyfarwyddwr, Meithrinfa Derwen Deg, Cyffordd Llandudno
 • Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin
 • Gemma Halliday – Rheolwr Datblygu a Gwelliant, Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chyfrifoldeb am flynyddoedd cynnar a Cymraeg Gwaith
 • Meri Huws – Comisiynydd y Gymraeg
 • Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru
 • Dr Glenda Tinney, Tiwtor Derbyn, Blynyddoedd CynnarPrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd pob siaradwr ar y panel yn cyfrannu’n Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.

Mae’r ddau ddigwyddiad yn rhad ac am ddim ac mi fydd yna:

 • gyfle i gyfrannu yng Nghymraeg neu Saesneg o’r gynulleidfa
 • bwffe ysgafn.

I fynegi eich diddordeb mewn mynychu, e-bostiwch os gwelwch yn dda: alun.franks@gofalcymdeithasol.cymru