Digwyddiad

Dwy gynhadledd am ddim ar gefnogi pobl hŷn sy’n cael profiad o gam-drin

06 - 21 Chwefror 2019
Gogledd a De Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth

Bydd dwy gynhadledd am ddim i helpu ymarferwyr sy’n gweithio gyda neu sy’n cael cysylltiad â phobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin yn cael eu cynnal mis Chwefror nesaf.

Nod y cynadleddau yw codi ymwybyddiaeth o, a helpu ymarferwyr rhannu ymarfer da am, gefnogi hawliau a dewisiadau pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin.

Ymhlith y siaradwyr yw Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, ac aelodau o swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd y bore o sesiynau lawn yn cael ei ddilyn gan bedwar gweithdy yn y prynhawn.

Bydd y cynadleddau yn cael ei gynnal ar:

  • 6 Chwefror 2019 – Glasdir, Llanrwst
  • 21 Chwefror 2019 – YMCA, Casnewydd.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Mae’r cynadleddau yn cael eu rhedeg ar y cyd gennym ni, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth).

Archebwch eich lle ar Broblem gudd: Cefnogi pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin:

Glasdir, Llanrwst - https://www.eventbrite.com/e/y-broblem-gudd-cefnogi-pobl-hyn-syn-cael-eu-cam-drin-llanrwst-the-hidden-problem-supporting-older-tickets-52811635022

YMCA, Casnewydd - https://www.eventbrite.com/e/y-broblem-gudd-cefnogi-pobl-hyn-syn-cael-eu-cam-drin-casnewydd-the-hidden-problem-supporting-older-tickets-52814710220

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynadleddau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch Vivienne Davies ar vivienne.davies@gofalcymdeithasol.cymru