Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Dwy gynhadledd am ddim ar gefnogi pobl hŷn sy’n cael profiad o gam-drin

06 - 21 Chwefror 2019 , 10:00 - 15:00
Cymru Gyfan
Gofal Cymdeithasol Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth)

Bydd dwy gynhadledd am ddim i helpu ymarferwyr sy’n gweithio gyda neu sy’n cael cysylltiad â phobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin yn cael eu cynnal mis Chwefror nesaf.

Nod y cynadleddau yw codi ymwybyddiaeth o, a helpu ymarferwyr rhannu ymarfer da am, gefnogi hawliau a dewisiadau pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin.

Ymhlith y siaradwyr yw Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, ac aelodau o swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd y bore o sesiynau lawn yn cael ei ddilyn gan bedwar gweithdy yn y prynhawn.

Bydd y cynadleddau yn cael ei gynnal ar:

  • 6 Chwefror 2019 – Glasdir, Llanrwst
  • 21 Chwefror 2019 – Holiday Inn, Casnewydd.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Mae’r cynadleddau yn cael eu rhedeg ar y cyd gennym ni, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth).

Archebwch eich lle i gynhadledd Glasdir, Llanrwst neu Holiday Inn, Casnewydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynadleddau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch vivienne.davies@gofalcymdeithasol.cymru