Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mwy o wybodaeth
Digwyddiad

Diwrnod Datblygu Iechyd Meddwl

15 - 22 Chwefror 2019 , 11:00 - 15:00
Cymru gyfan
Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn gynharach eleni, cynhyrchodd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru canllaw ymarfer i helpu'r sector i ddeall y cysylltiad rhwng y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gallwch ddod o hyd i'r canllaw yma.

Icon dogfen
Dogfen
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i rhyng-gysylltiad â Deddfwriaeth Iechyd Meddwl yng Nghymru - Cyfarwyddyd Ymarfer

Pwrpas y gweithdy hwn yw rhannu dysgu ac ymarfer o amgylch cysylltiad y ddau ddarn o ddeddfwriaeth, yn enwedig o ran asesiadau integredig a chynllunio gofal.

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at reolwyr ac ymarferwyr iechyd meddwl sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, iechyd neu ofal integredig.

Yma gallwch chi:

  • gweld sut mae darpariaeth ymarferol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r cysylltiad â deddfwriaeth iechyd meddwl perthnasol, gan gynnwys y broses asesu integredig yn dod yn ei flaen
  • nodi meysydd sy'n profi'n fwy heriol ac unrhyw rwystrau rhag cyflawni
  • ystyried atebion i'r heriau neu'r rhwystrau hyn.

Gofynnwn i'r rhai sy'n mynychu baratoi unrhyw faterion penodol y maent yn eu hwynebu neu atebion y maent wedi'u datblygu ar gyfer trafodaethau grŵp ymlaen llaw.

Archebwch eich lle