Dewiswch iaith i ddefnyddio'r wefan.
Select a language to use the website.
Cymraeg English
Hygyrchedd y safle
Digwyddiadau

Digwyddiad dathlu Mwy na geiriau

03 Hydref 2017 , 10am-4pm
Stadiwm Dinas Caerdydd
Llywodraeth Cymru

Digwyddiad dathlu Mwy na geiriau yn Stadiwm Dinas Caerdydd i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y ddarpariaeth Gymraeg mewn gofal cymdeithasol ac iechyd. Bydd y digwyddiad yn dathlu ac yn rhannu gwaith arloesol unigolion, timau a mentrau sy'n darparu gofal dwyieithog o ansawdd uchel.