Digwyddiad

Cynhadledd Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol

11 - 12 Medi 2019
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd
ADSS Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am noddwyr ac arddangoswyr ar gyfer y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol eleni, yr ydym yn ei threfnu ar y cyd gyda ADSS Cymru.

Mae'r gynhadledd, sydd wedi'i hanelu at uwch benderfynwyr ac arweinwyr ym maes gofal cymdeithasol, ymarferwyr rheng flaen ac ymchwilwyr, yn cael ei chynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd rhwng 11 a 12 Medi.

Mae'r rhestr lawn o siaradwyr yn dal i gael ei chwblhau, ond mae'r rhai a gadarnhawyd yn cynnwys:

  • • Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • • Avril Bracey, arweinydd ADSS Cymru ar iechyd meddwl
  • • Hibo Wardere, goroeswr anffurfio organau cenhedlu benywaidd ac ymgyrchydd
  • • Marian Parry-Hughes, Cadeirydd AWASH (Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan)
  • • Prosiect Smart Smart, SOS Iau
  • • Dr Phil Cooper MBE, cyd-sylfaenydd State of Mind Sport
  • • Dr Kate Allatt, goroeswr syndrom dan glo
  • • Yr Athro Syr Sam Everington OBE, GP Bromley gan Bow Partnerships
  • • Josh Llewellyn-Jones, OBE
  • • Lee Ridley AKA Lost Voice Guy.

Cael mwy o wybodaeth am y rhaglen a siaradwyr gwadd.

Ochr yn ochr â'r sesiynau llawn, bydd pedair ffrwd seminar ar wahân sy'n cwmpasu meysydd gofal cymdeithasol pwysig, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr, gan gynnwys uwch arweinwyr ac ymchwilwyr ar draws y sector gofal cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi neu arddangos yn y digwyddiad, gallwch lawrlwytho'r pecyn nawdd ac arddangos isod.