Digwyddiad

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru

11 - 13 Medi 2018
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
Sefydliad Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru & Gofal Cymdeithasol Cymru

Eleni am y tro cyntaf rydyn ni’n cyd-drefnu’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol (y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol oedd yr enw blaenorol arni) gydag ADSS Cymru. Cynhelir y gynhadledd, sydd wedi’i hanelu at yr uwch-wneuthurwyr penderfyniadau a’r arweinwyr mewn gofal cymdeithasol, ymarferwyr rheng flaen ac ymchwilwyr, yn y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol yng Nghaerdydd rhwng 12-13 Medi.

Eleni, ochr yn ochr â’r arlwy traddodiadol o sesiynau llawn, siaradwyr gwadd a gweithdai, byddwn hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau parth dysgu. Bydd y sesiynau byr, arloesol a llawn gwybodaeth yma, fydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r brif gynhadledd, yn cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol parhaus ac yn rhoi cyfle i ymarferwyr:

  • drafod polisi ac ymarfer cyfredol ar ofal cymdeithasol
  • dysgu am ddatblygiadau newydd a rhai i ddod
  • rhannu enghreifftiau o arloesi ac ymarfer da.

Rydyn ni’n chwilio am arddangoswyr a noddwyr ar gyfer y gynhadledd eleni. Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi neu arddangos yn y gynhadledd, gallwch lawrlwytho’r pecynnau isod.