Digwyddiad

Cymhwysterau Cymru - Digwyddiadau Mae Ansawdd yn Bwysig

14 Tachwedd 2017 - 27 Mawrth 2018
Cymru Gyfan
Cymwysterau Cymru / Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Cymwysterau Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu digwyddiadau am ddim ar gymwysterau sy'n seiliedig ar gymhwysedd ledled Cymru.

Mae'r digwyddiadau hyn ar gyfer rheolwyr ansawdd, rheolwyr canolfannau ac aswirwyr ansawdd mewnol sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant a chwarae).

Mwy o wybodaeth ag sut i archebu lle