Jump to content
Cyflwyniad i ofal plant
Rhannu
Digwyddiad

Cyflwyniad i ofal plant

Dyddiad
14 Chwefror 2023 - 15 Chwefror 2023, 10am - 2:30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Gofalwn Cymru

Mae Gofalwn Cymru yn cynnal rhaglen am ddim ‘cyflwyniad i ofal plant’ ar gyfer pobl sy’n byw yn Nghymru i alluogi nhw i ennill gwybodaeth a sgiliau yn y sector gofal plant.

Bydd y rhaglen hyfforddi deuddydd yn cael ei chynnal ar-lein a bydd llyfr gwaith hefyd yn cael ei gwblhau.

Bydd yr hyfforddiant yn cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen i ddechrau gweithio ym maes gofal plant, gan gynnwys:

  • diogelu Grŵp A
  • rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal plant
  • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad
  • cyfathrebu gan gynnwys yr iaith Gymraeg
  • iechyd a diogelwch gan gynnwys rheoli heintiau
  • dull sy'n canolbwyntio ar ar y plentyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy neu os ydych yn ystyried gyrfa mewn gofal plant, ymunwch â'n rhaglen a dechreuwch eich taith gofal plant heddiw!

Y dyddiadau ar gyfer yr hyfforddiant yw:

2023

• 10am i 2.30pm, 14 a 15 Chwefror

Am unrhyw ymholiadau neu wybodaeth bellach, e-bostiwch: cyflwyniadiofalplant@gofalcymdeithasol.cymru